Παραδοτέα

Π3.1.3 Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος έξυπνης διαχείρισης φορτίων κέντρων δεδομένων ΕΔΕΤ

Π3.2.2 – Ανάλυση Απαιτήσεων σε τεχνικό και νομικό αδειοδοτικό επίπεδο Π. Κρήτης

Π3.2.3α-Έκθεση αναφοράς απαιτήσεων για το σχεδιασμό του συστήματος έξυπνης διαχείρισης φορτίων Π. Κρήτης

Π3.2.3β-Αναφορά_πειραματικής λειτουργίας συστήματος έξυπνης διαχείρισης κέντρων δεδομένων Π. Κρήτης

Π3.2.3γ-Αναφορά_λειτουργίας συστήματος έξυπνης διαχείρισης φορτίων κέντρων δεδομένων Π. Κρήτης

Π3.3.1 Μελέτη συστήματος ενεργειακής Διαχείρισης Πανεπιστήμιο Κύπρου

Π3.3.3_Σχεδιασμός συστήματος έξυπνης διαχείρισης φορτίων κέντρων δεδομένων Πανεπιστήμιο Κύπρου

Π6.2.1 -Λειτουργία-Συστημάτων έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης Π. Κρήτης

Π6.3.1 Λειτουργία Συστημάτων έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης Π. Κύπρου

Π6.χ.3 Τεκμηρίωση της συμβολής του προγράμματος στην εξοικονόμηση ενέργειας ανά ίδρυμα

Skip to content