Παραδοτεα Δημοσιοτητας

Τελικό Άρθρο: Σύνοψη κύριων επιτευγμάτων πράξης ΕΝΕΔΗ

Χρήσιμο υλικό και επίσημα έντυπα της Πράξης ΕΝΕΔΗ:

  1. Παρουσίαση της Πράξης ΕΝΕΔΗ
  2. Ηλεκτρονική Αφίσα της Πράξης ΕΝΕΔΗ 
  3. Βασικό ενημερωτικό έντυπο ΕΝΕΔΗ
  4. Ενημερωτικό έντυπο με μεγάλους χαρακτήρες για άτομα με θέματα όρασης/κατανόησης ΕΝΕΔΗ 
  5. Ενημερωτικό έντυπο σε μορφή braille: Το έντυπο υπάρχει άμεσα διαθέσιμο σε μορφή Braille.  Για πρόσβαση σε αντίτυπα του ειδικού ενημερωτικού εντύπου σε μορφή braille, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: enedi@grnet.gr

Παραδοτέα Δημοσιότητας Πράξης ΕΝΕΔΗ

Ενδεικτικές Φωτογραφίες Πράξης ΕΝΕΔΗ

Skip to content