Καταληκτική Συνάντηση Έργου ΕΝΕΔΗ

Πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Καταληκτική Συνάντηση των δικαιούχων της πράξης ΕΝΕΔΗ: ΕΔΥΤΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σκοπός της συνάντησης ο σχεδιασμός των τελικών πεπραγμένων της πράξης, για την ολοκλήρωση των ενεργειών για την εξοικονόμηση ενέργειας και την έξυπνη διαχείριση φορτίων δεδομένων στα κέντρα δεδομένων των εμπλεκομένων Πανεπιστημίων.

Skip to content