Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναδόχου του έργου

Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του αναδόχου του έργου για προμήθεια & εγκατάσταση Φ/Β πάρκου στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Ο ανάδοχος είναι η ένωση οικονομικών φορέων «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΣΠΥΡΟΣ Ε. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ – ANYSMA»

Τακτική συνάντηση για το έργο

Πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Ιουλίου εξαμηνιαία τακτική συνάντηση για το έργο. Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου από τους 3 εταίρους, ενώ πραγματοποιήθηκε συνάντηση ξενάγησης στο Κέντρο Δεδομένων του ΕΔΕΤ στην Κνωσσό.

Εναρκτήρια Συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 και Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και έλαβε χώρα στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου.