Χρήσιμο υλικό και επίσημα έντυπα της Πράξης ΕΝΕΔΗ

Παρουσίαση της Πράξης ΕΝΕΔΗ

Ηλεκτρονική Αφίσα του έργου ΕΝΕΔΗ

ΕΝΕΔΗ: Βασικό ενημερωτικό έντυπο

Ενημερωτικό έντυπο με μεγάλους χαρακτήρες για άτομα με θέματα όρασης/κατανόησης

Ενημερωτικό έντυπο σε μορφή braille

Το έντυπο υπάρχει άμεσα διαθέσιμο σε μορφή Braille.  Για πρόσβαση σε αντίτυπα του ειδικού ενημερωτικού εντύπου σε μορφή braille, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: enedi@grnet.gr

Skip to content